school_logo.jpg
prominent_logo.png

Uw kind inschrijven


Ouders kunnen hun kind 12 maanden voordat het vier jaar wordt opgeven op school. De inschrijving van nieuwe leerlingen wordt gedaan door de directeur van de Ericaschool, mevr. T. Spoelder. 

U kunt bellen (0318595077) mailen (t.spoelder@proominent.nl) of even de school binnen lopen om een afspraak te maken.

De groepsleerkracht waarbij uw kind in de groep komt, maakt ongeveer 8 weken voor uw kind naar school komt een afspraak met u voor een intake gesprek. U kunt dan ook een "wenafspraak" maken. Als voorbereiding op het intakegesprek krijgt u een vragenlijst toegestuurd.

Bij overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool wordt een overdrachtsformulier ingevuld. Ouders geven schriftelijk toestemming dit formulier aan ons te overhandigen. Het formulier helpt ons bij een zorgvuldige start. 

 

Kinderen die instromen in groep 1:

Ongeveer een jaar voordat uw kind vier jaar wordt kunt u uw zoon/dochter aanmelden.Wilt u bij aanmelding naast de gangbare persoonsgegevens, ook het sofinummer van uw kind doorgeven? Ongeveer 8 weken voor uw zoon/dochter 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op om een intakegesprek te plannen. 

Kinderen die instromen in hogere leerjaren:

U maakt een afspraak, in het aanmeldingsgesprek komen o.a. persoonsgegevens, sofinummer en schoolhistorie aan de orde. Een leerling die instroomt in een hoger leerjaar kan pas definitief worden ingeschreven als wij een uitschrijfbericht van de laatst bezochte school hebben ontvangen. Leerlingen die vanuit een andere school instromen worden geplaatst op basis van het advies van de vorige basisschool.

Bij tussentijdse verandering van school krijgt de nieuwe basisschool een bewijs van uitschrijving. Ouders ontvangen een onderwijskundig rapport dat zij op de nieuwe school kunnen inleveren.

Contactgegevens

Ericaschool

Ericaschool in Otterlo

Kerklaan 1

6731 BA Otterlo

0318-595077

ericaschool@proominent.nl

Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent