school_logo.jpg
prominent_logo.png

Medezeggenschapsraad

Samenstelling medezeggenschapsraad Ericaschool


Oudergeleding:                                                Teamgeleding:

Ilonka Verheij (voorzitter)                      Vacature
 
Margriet Moret (secretaris)                   Aletta Knegtering
 
Stephanie Verwoerd (GMR)                   Karin de Groot (GMR)

Leden van de MR worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Na drie jaar zijn zij weer herkiesbaar voor een volgende termijn. Ouders worden geïnformeerd over vacatures in de MR en kunnen zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor een vacature worden er verkiezingen georganiseerd. De personeelsgeleding van de MR wordt door het personeel van de school gekozen.De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.
De MR heeft instemming- of adviesrecht. Enkele belangrijke taken en bevoegdheden van de MR.:
*De MR wordt in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met de subcommissie te bespreken.
*De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.
*De MR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot benoeming van het personeel. Dit in overleg met de subcommissie.

Contactgegevens

Ericaschool

Ericaschool in Otterlo

Kerklaan 1

6731 BA Otterlo

0318-595077

ericaschool@proominent.nl

Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent