school_logo.jpg
prominent_logo.png

Visie en missie

 

Visie


 Wij willen een veilige en betrouwbare school zijn. Wij willen dat, aan het eind van de basisschool, de individuele talenten van onze kinderen aansluiten op de vragen van het vervolgonderwijs. Hierbij gaan wij uit van reële verwachtingen. Wij willen onze bewezen kwaliteiten handhaven en voldoende tijd inruimen om vernieuwingen te verankeren binnen de school. Hoe? Door een omgeving te creëren waarin wij gebruik maken van de kracht van de groep en ook van de individuele mogelijkheden van ieder kind. Wij zoeken naar de balans tussen aandacht voor de groep en de behoefte van het individu. Elk kind krijgt de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Onze kwaliteit herkent u in: zorgvuldig toetsen, nakomen van afspraken, middelen, veiligheid en toegankelijkheid.

Missie


Een school kun je beschouwen als een afspiegeling van de wereld om ons heen. In de samenleving komen veel verschillen voor tussen mensen.
De lessen en alle overige activiteiten staan in het teken van openheid en verdraagzaamheid ten opzichte van anderen. Iedere levensovertuiging is welkom. We willen leerlingen zo motiveren en begeleiden dat ze hun opdracht ten aanzien van de wereld waarin ze leven op persoonlijke wijze gestalte kunnen geven. De ontwikkeling van een kritische houding vinden we belangrijk. We vragen de leerlingen om op te komen voor anderen, respect te hebben voor elkaar en zich in te zetten voor de toekomst van de samenleving.

In onze lessen hechten wij veel belang aan taal, lezen en rekenen. Goede beheersing van deze vaardigheden is bepalend voor succes in het voortgezet onderwijs. We werken op de Ericaschool met het leerstofjaarklassensysteem. De lesstof wordt methodisch aangeboden. Daarbij zijn we ons bewust van het feit dat kinderen zich verschillend ontwikkelen. Naast de genoemde hoofdvakken stimuleren wij de creatieve, de emotionele en sociale ontwikkeling. Ook ontwikkelen wij instrumentele vaardigheden, zoals schrijven en het werken met computers. De computers worden op school gebruikt als ondersteuning bij de lessen maar vooral ook voor informatie en communicatie.

Contactgegevens

Ericaschool

Ericaschool in Otterlo

Kerklaan 1

6731 BA Otterlo

0318-595077

ericaschool@proominent.nl

Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent