Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Als u een klacht heeft dan is de groepsleerkracht de aangewezen persoon om het gesprek mee te starten. Komt u er samen niet uit gaat u naar de directeur. Mocht het dan nog niet lukken is de directeur-bestuurder de meest voor de hand liggende persoon om het gesprek mee voort te zetten. Door toepassing van hoor- en wederhoor zullen uw klachten veelal tot een oplossing leiden. In sommige zaken is het verstandig om de interne vertrouwenspersoon aan te spreken. Voor onze school is dat

Naam: Linda Lucas

Telefoonnummer: 0318-595077

E- mail: l.lucas@proominent.nl

 

Als u er met de leerkracht en schooldirectie niet uitkomt kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersonen die de stichting beschikbaar heeft. Ongeacht het voortraject kunt u de externe vertrouwenspersoon ook altijd rechtstreeks benaderen.

  1. Een externe vertrouwenspersoon is specifiek belast met zaken die betrekking hebben op ongewenste gedragingen in de schoolsituatie. Van volwassenen naar kinderen en tussen kinderen onderling (seksueel misbruik, intimidatie, fysiek en geestelijk misbruik, racisme en discriminatie). Stichting Proominent heeft voor al haar scholen een contract met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De externe vertrouwenspersoon is Michéle Haagmans. Zij is telefonisch bereikbaar via 088-3556000
  2. Een externe vertrouwenspersoon houdt zich bezig met alle andere klachten. Bijvoorbeeld als een medewerker zich niet meer prettig of onveilig voelt op de werkvloer en behoefte heeft aan een luisterend oor, advies of begeleiding. De vertrouwenspersoon, Annemieke Wolff is bereikbaar via telefoonnummer: 06 30 75 00 30. Ook kunt u zijn hulp inroepen via het emailadres: annemieke@wolffconnect.nl

Op de site van de stichting Proominent: http://www.proominent.nl/ouders/klachtenregeling vindt u een uitvoerige beschrijving van alle stappen die mogelijk zijn in het kader van de klachtenregeling.

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.