Leerstof per vakgebied

Taalontwikkeling

Taal speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Heel veel dingen leer je door te luisteren naar anderen, of door te lezen. Taal zorgt er ook voor dat je kunt meedoen in de samenleving. Wij besteden daarom veel aandacht aan taal. Dit begint bij de kleuters door elke dag meerdere malen met ze in de kring te zitten en samen dingen te bespreken. We lezen hen verhalen voor en gebruiken deze als start voor een gesprek of het werken met een thema. De kleuters oefenen rijmpjes en versjes, bekijken samen met de juf prentenboeken en oefenen met de letters, als voorbereiding op het leren lezen.

Vanaf de kleutergroepen werken we gestructureerd aan de uitbreiding van de woordenschat van onze leerlingen. De kinderen moeten vanaf groep 4 regelmatig een boekbespreking houden en vanaf groep 5 de opdrachten waaraan zij in het kader van wereldoriëntatie werken voor de klas presenteren. Zij ontwikkelen hierdoor hun woordenschat en leren tegelijkertijd om informatie over te dragen en een boeiende presentatie te houden. Creatief taalgebruik, en dus ook het schrijven van verhalen en gedichten, is onderdeel van de methode waarmee wij werken.  

 

(Voor)lezen

Kinderen ontwikkelen hun woordenschat niet alleen door te praten en te luisteren, maar ook door te lezen. In groep 3 is taal daarom met name gekoppeld aan het leesonderwijs. Omdat lezen je ook helpt om de wereld om je heen te begrijpen, werken wij met een leesmethode die kinderen op basis van thema’s leert lezen. Alle leerlingen vanaf groep 3 lezen een aantal keren per week op een vast moment in groepjes met kinderen van hetzelfde niveau. Wij werken bovendien met duo-lezen, waarbij het ene kind het andere helpt. De kinderen mogen daarvoor zelf een fijn plekje binnen onze school zoeken. In de praktijk betekent dit vaak dat ze op zitzakken met hun rug tegen de verwarming aan gaan zitten.   

Het lezen is er binnen onze school vooral op gericht om kinderen te laten ervaren hoe leuk dit is. In alle groepen is daarom ook iedere week tijd om ‘vrij’ te lezen. Wij beschikken over een schoolbibliotheek en alle klassen hebben een eigen bibliotheek. Om ervoor te zorgen dat kinderen niet uitgelezen raken, grijpen heel veel klassen de kans die de Bibliobus biedt om regelmatig van collectie te wisselen.

 

Schrijven

Lezen gaat uiteraard nauw samen met schrijven. Wij bieden onze kleuters speelse activiteiten aan die voorbereiden op het schrijven in groep 3. Vanaf deze groep volgen de kinderen gestructureerd schrijfonderwijs. Dit moet ertoe leiden dat zij een duidelijk leesbaar, vlot en verzorgd handschrift ontwikkelen. 

 

Rekenen

Wie goed wil leren rekenen, moet vooral veel oefenen. Kinderen moeten op een bepaald moment automatisch weten wat de uitkomst van een optelsom onder de honderd is. Of hoeveel 8 keer 3 is. Deze kennis is namelijk de basis die ze nodig hebben om ook ingewikkeldere sommen uit te kunnen rekenen. Wij zorgen er voor dat al onze leerlingen die basis stevig ontwikkelen door veel te oefenen en laten ze daarnaast zien wat ze eraan hebben. De kinderen leren bij het rekenen namelijk ook om praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. Wij laten de kinderen zoveel mogelijk zelf naar oplossingen zoeken. De manier waarop ze tot die oplossing komen, mag per kind verschillen. 

 

Engels

Hoe jonger je met een tweede taal aan de slag gaat, hoe gemakkelijker je die leert. Wij bieden kinderen daarom  vanaf groep 1 Engels aan. De kinderen leren spelenderwijs Engelse liedjes, lezen boekjes in het Engels en voeren gesprekken in deze taal. De hogere groepen leren ook in het Engels te schrijven.   

 

Creativiteit: doen en denken

De ontwikkeling van creativiteit is er bij ons op school niet alleen op gericht om kinderen iets te laten creëren, we leren hen ook om creatief te denken en hun verbeeldingskracht in te zetten. De grote problemen waar de wereld voor staat vragen immers om vernieuwende oplossingen. Creatief denken en verbeeldingskracht leggen daarvoor de basis.

In de groepen 1 en 2 zijn tekenen, schilderen en knutselen daarnaast onderdeel van het totale lesprogramma. De kinderen werken daarbij  over het algemeen tegelijkertijd aan de ontwikkeling van de fijne motoriek of bijvoorbeeld hun woordenschat.

Vanaf groep 3 werken de kinderen iedere week één of twee keer aan tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen of andere kunstzinnige activiteiten. Dit kan in ateliers zijn, maar ook in het kader van een kunstzinnig project.

 

Muziek

Muziekonderwijs zorgt ervoor dat je beide hersenhelften goed gaan samenwerken en maakt het voor kinderen gemakkelijker om vreemde talen te leren. Uit onderzoek blijft bovendien dat kinderen door muziek te maken meer geneigd zijn om met anderen samen te werken. Heel veel kinderen worden bovendien blij van muziek en het maken van ritmes en vinden het vooral ook fijn om dit samen met anderen te doen. Muziek opent voor kinderen een nieuwe wereld. Samen zingen nodigt kinderen letterlijk uit om hun stem te laten horen, te laten ervaren dat hun stem bijdraagt aan het grotere geheel en dat je samen de mooiste klank maakt. Samen zingen tilt mensen bij uitstek op naar dit grotere geheel. Onze school beschikt daarom over een vakdocent muziek die alle kinderen vanaf groep 1 wekelijks muziekles geeft. In de middenbouw kunnen de kinderen verschillende instrumenten uitproberen. Willen ze op één van deze instrumenten les dan kan dit bij OBK, de muziekvereniging die ons ondersteunt in ons muziekonderwijs. De vakdocent en de instrumenten worden door deze vereniging geleverd. Wij organiseren jaarlijks samen met hen een muzikale uitvoering. 

 

Godsdienstonderwijs

De Ericaschool is eigenlijk een ‘bijzondere’ openbare school. Drie keer per week verzorgen wij godsdienstonderwijs. We vertellen daarbij verhalen uit de bijbel en bespreken levensbeschouwelijke vragen met de kinderen. Het is voor ons belangrijk dat ieder kind zich hier prettig bij voelt.

 

Bewegingsonderwijs

Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent. Deze lessen worden gegeven in de gymzaal tegenover de school. De kleuters bewegen daarnaast in het speellokaal en spelen bij droog weer bovendien dagelijks buiten met karren en ander pleinmateriaal. 

De groepen 4 en 5 doen ieder jaar mee aan de Junior Olympiade en de groepen 6 t/m 8 aan de Schoolsport Olympiade. De groepen 7 en 8 doen daarnaast jaarlijks mee aan de sportdag in Wekerom. 

 

Verkeer

Wij werken vanaf groep 3 met een methode voor verkeersonderwijs, die erop gericht is de kinderen een juist en veilig verkeersgedrag aan te leren. De methode behandelt de praktijk van alledag en maakt de kinderen vertrouwd met alles wat zij hierin tegen kunnen komen. In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijke verkeersexamen.

 

Huiswerk

Om ze voor te bereiden op de middelbare school, krijgen alle kinderen vanaf groep 5 af en toe huiswerk mee. We beginnen daarbij in groep 5 met af en toe een klein beetje en bouwen dit in de loop van de jaren uit. De kinderen leren thuis bijvoorbeeld voor topografietoetsen en bereiden spreekbeurten voor. Ze leren daarbij ook om te plannen. Als kinderen huiswerk meekrijgen, staat dit in de klassenapp. Ouders weten hierdoor precies wat hun kind wanneer moet doen.

 

Wij gebruiken de volgende methodes:

Lezen:                                     Aanvankelijk lezen: Lijn 3. Voortgezet technisch lezen: Estafette.
Taal (woordenschat):              Taalverhaal Nu
Schrijven:                                Klinkers (groep 2 t/m 5), Pennestreken 65 t/m 8)
Rekenen:                                Wereld in Getallen
Wereldoriëntatie:                    Blink Wereld 
Topografie:                             Blink TopoMaster    
Verkeer:                                  Jeugdverkeerskrant (groep 7/8), Op voeten en fietsen (groep 3 t/m 6)

Creatieve vakken:                   Moet je doen

Sociaal-emotionele vorming:   Leefstijl

Engels:                                   Groove Me

Muziek:                                   Eigenwijs digitaal

 

In de groepen 1 en 2 werken we met Onderbouwd.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.