Stapsteen naar de wereld

 

Onderwijs bereidt kinderen voor op een onbekende toekomst in een snel veranderende wereld. Om daarin te durven en te kunnen stappen, moet je je veilig voelen. Veiligheid betekent dat je weet dat je er mag zijn en dat er in deze wereld ruimte is voor jou en jouw talenten. Wij rusten kinderen zodanig toe dat zij op basis van hun talenten een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving waarvan zij onderdeel zijn. Wij leren kinderen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor die samenleving en prikkelen hun nieuwsgierigheid naar de steeds groter wordende wereld om hen heen. Kinderen leren bij ons niet in de laatste plaats dat zij verantwoordelijk zijn voor hun werk, hun gedrag en de keuzes die zij maken.

 

Iedereen hoort erbij

Onze school wortelt, evenals de meeste kinderen die bij ons op school komen, in Otterlo en de directe omgeving daarvan. Wij zijn de enige school in het dorp. De kracht van de samenleving om ons heen is daardoor ook onze kracht. De grootste kracht is dat iedereen erbij hoort. Alle kinderen zijn daarom welkom bij ons op school, ook wanneer zij speciale behoeften hebben.

 

De wereld in de school en de school in de wereld

De wereld is groter dan de omgeving waarin onze school staat en vroeger of later komt die grotere wereld ook de leefwereld van onze kinderen binnenstappen. Of stappen onze kinderen andersom die grotere wereld in. Wij leren hen stap voor stap binnen onze school die wereld kennen, prikkelen hun nieuwsgierigheid naar het onbekende en wakkeren hun verlangen aan om de wijde wereld in te trekken en de kansen daarin te pakken.

 

Creativiteit en muziek

Een school die een stapsteen wil zijn naar de wereld, moet kinderen helpen om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze daarin nodig hebben. Alle kinderen stromen bij ons uit op het niveau dat bij hen past. Wij zetten daarbij uiteraard in op rekenen, taal en lezen, maar dagen kinderen ook uit om hun creativiteit te ontwikkelen.

 

Samen kom je verder dan alleen

Samenwerking en elkaar helpen spelen een belangrijke rol binnen onze school. Wij delen de tafelgroepjes in de verschillende klassen zodanig in dat de kinderen elkaar waar nodig kunnen helpen en nodigen alle kinderen regelmatig uit om samen aan opdrachten te werken of samen te lezen.

Onze school staat in het hart van de samenleving van Otterlo en wordt daar ook door gedragen. Waar kinderen elkaar helpen, bieden ouders ons op hun beurt helpende handen. Samen maken we onze school sterk.

 

De waarden waarop wij bouwen

Wij bouwen ons onderwijs op verbinding. Verbinding van ieder kind met wie hij of zij is en met de eigen talenten en mogelijkheden. Verbinding met de kinderen en volwassenen om je heen, als basis voor ontwikkeling. En verbinding met de gemeenschap waarin de school wortelt en de grote wereld daarbuiten. 

Een veilige basis maakt dat kinderen zich ook later veilig voelen. Veiligheid is nauw verbonden met verbinding, maar ook met vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en de ander, als basis voor ontwikkeling en ontmoeting en daarmee voor een duurzame toekomst. Wij dagen onze kinderen uit om te staan voor wie zij zijn en wat zij denken. Autonoom te durven zijn. Wij leren hen om de verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen keuzes, het eigen gedrag en het eigen werk en zich medeverantwoordelijk te weten voor de samenleving waarvan zij onderdeel zijn.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.