Stapsteen naar de wereld

Onderwijs bereidt kinderen voor op een onbekende toekomst in een snel veranderende wereld. Om daarin te durven en te kunnen stappen, moet je je veilig voelen. Veiligheid betekent dat je weet dat je er mag zijn en dat er in deze wereld ruimte is voor jou en jouw talenten. Wij rusten kinderen zodanig toe dat zij op basis van hun talenten een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving waarvan zij onderdeel zijn. Wij leren kinderen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor die samenleving en prikkelen hun nieuwsgierigheid naar de steeds groter wordende wereld om hen heen. Kinderen leren bij ons dat zij verantwoordelijk zijn voor hun werk, hun gedrag en de keuzes die zij maken.

Iedereen hoort erbij

Onze school wortelt, evenals de meeste kinderen die bij ons op school komen, in Otterlo en de directe omgeving daarvan. Wij zijn de enige school in het dorp. De school wortelt ook in de geschiedenis; de samenvoeging van de christelijke kleuterschool met de openbare lagere school met christelijk onderwijs. Deze samenvoeging kwam tot stand in 1985, bij de wet op het basisonderwijs. Eén basisschool in het dorp, waar iedereen erbij hoort. Onze kracht is dat een openbaar bestuur hand in hand kan gaan met het godsdienstonderwijs wat wij op school geven. Het weten dat je verbonden bent met de mensen om je heen, dat je mag zijn wie je bent en mee mag doen, legt de basis waarop je de rest van je leven kunt bouwen. De ouders van onze kinderen dragen dit gevoel van verbondenheid onze school in, wij dragen onze stenen eraan bij.

De school in het dorp en het dorp in de wereld

De wereld is groter dan de omgeving waarin onze school staat. Wij helpen de kinderen deze wereld te ontdekken en prikkelen hun nieuwsgierigheid en hun verlangen om het onbekende te leren kennen. Wij beginnen in de directe omgeving van de school. Wij pakken de kans om kinderen mee de natuur in te nemen, ze projecten te laten doen bij het Kröller-Müller museum of ze een kijkje te laten nemen bij een bedrijf. Ze ervaren hierbij dat het leuk is om nieuwe dingen te ontdekken of nieuwe dingen te zien in dat wat je al dacht te kennen. Door gebruik te maken van de methodes ‘Trefwoord’ en ‘Blink!’ maken kinderen kennis met verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Ze leren hierdoor dat binnen andere culturen en geloven ook andere gewoontes, feesten en gebruiken zijn.   Dit alles nemen ze mee naar hun toekomst in de grotere wereld.

Creativiteit en muziek

Een school die een stapsteen wil zijn naar de wereld, moet kinderen helpen om de kennis en vaardigheden te ontwikkelen die ze daarin nodig hebben. Wij dagen kinderen uit om hun creativiteit te ontwikkelen. Dit helpt je om in te spelen op nieuwe situaties en te zoeken naar oplossingen voor problemen. Wij stimuleren kinderen niet alleen om mooie dingen te maken, maar ook om hun verbeeldingskracht in te zetten en creatief te leren denken. Al onze kinderen krijgen iedere week muziekles. Ze ervaren dat het fijn is om samen te zingen en muziek te maken, leren om goed te luisteren en zich af te stemmen op elkaar. Samen zingen en muziek maken laat je voelen dat je onderdeel bent van een groep en dat jouw klank of stem bijdraagt aan het geheel. In samenwerking met de muziekvereniging maken kinderen kennis met instrumenten.

Samen kom je verder dan alleen

Samenwerking en elkaar helpen, spelen een belangrijke rol binnen onze school. Wij richten de klassen zodanig in dat de kinderen hier de mogelijkheid voor krijgen.  Kinderen met speciale behoeften vinden ook daardoor hun plek binnen onze school. Kinderen leren met en van elkaar. Onze school staat in het hart van de samenleving van Otterlo en wordt daar ook door gedragen. Waar kinderen elkaar helpen, bieden ouders ons op hun beurt helpende handen. Samen maken we onze school sterk.

De waarden waarop wij bouwen

Wij bouwen ons onderwijs op verbinding. Verbinding van ieder kind met wie hij of zij is en met de eigen talenten en mogelijkheden. Verbinding met de kinderen en volwassenen om je heen, als basis voor ontwikkeling. En verbinding met de gemeenschap waarin de school wortelt en de grote wereld daarbuiten. Een veilige basis maakt dat kinderen zich ook later veilig voelen. Veiligheid is nauw verbonden met verbinding, maar ook met vertrouwen. Vertrouwen in jezelf en de ander, als basis voor ontwikkeling en ontmoeting en daarmee voor een duurzame toekomst. Wij dagen onze kinderen uit om te staan voor wie zij zijn en wat zij denken. Autonoom te durven zijn.  Autonomie betekent ook dat wij onze kinderen leren om zelfstandig en zelfsturend te handelen. Wij geven hen het vertrouwen dat zij dit kunnen en leren hen om de verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen keuzes, het eigen gedrag en het eigen werk. Wij inspireren onze kinderen bovendien om zich medeverantwoordelijk te weten voor de samenleving waarvan zij onderdeel zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.