school_logo.jpg
prominent_logo.png

Ouderraad

Samenstelling ouderraad Ericaschool


Marloes Hoogenraad (voorzitter)              Anneke Vellinga

Christa Oosterloo (penningmeester)        Anita van der Hoef

Sandra Brienen (secretaris)                        Helen Bruil 

Gea Luttikhuisen                                          Gea Rap

Moniek van der Meulen                               Willemiek Kassing


De ouderraad is ingesteld om de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad en het bestuur te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat hierdoor wordt bijgedragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

Tot de taken van de ouderraad behoren:
*Het geven van adviezen aan de MR of aan de directie over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;
*Het organiseren van activiteiten;
*Het beleggen van vergaderingen met ouders;
*Het verzorgen van informatie aan ouders;
*Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met school.

Een uitgebreid reglement van de ouderraad ligt op school ter inzage.
Het basisonderwijs is gratis. Voor bijzondere activiteiten, waarvoor de school geen rijksvergoeding krijgt, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds.
U kunt hierbij denken aan kosten voor ouderavonden, sinterklaas, kerstviering, sporttoernooien, excursies waar kinderen aan deelnemen etc.
In de maand oktober krijgen de ouders bericht hoe ze het bedrag kunnen overmaken.

Contactgegevens

Ericaschool

Ericaschool in Otterlo

Kerklaan 1

6731 BA Otterlo

0318-595077

ericaschool@proominent.nl

Sitemap | Disclamer | Design & realisatie ef2 © Copyright 2015 Stichting Proominent