Medezeggenschapsraad

Samenstelling medezeggenschapsraad Ericaschool

 


Oudergeleding:                                  Teamgeleding:

 

Silvia van Milligen                               Linda Lucas

 
Lisette Kennis-Spier                            Amanda van Eck
 
                       
 

Leden van de MR worden gekozen voor een termijn van drie jaar. Na drie jaar zijn zij weer herkiesbaar voor een volgende termijn. Ouders worden geïnformeerd over vacatures in de MR en kunnen zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor een vacature worden er verkiezingen georganiseerd. De personeelsgeleding van de MR wordt door het personeel van de school gekozen.De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.
De MR heeft instemming- of adviesrecht. Enkele belangrijke taken en bevoegdheden van de MR.:
*De MR wordt in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met de subcommissie te bespreken.
*De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen.
*De MR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot benoeming van het personeel. Dit in overleg met de subcommissie.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.