Ouderraad

Samenstelling ouderraad Ericaschool


 

Marloes Hoogenraad (voorzitter)             

Christa Oosterloo (penningmeester)        

Annemiek Veenschoten (notulist)            

Gea Luttikhuisen                                     Heidi van Santen

Willemiek Kassing                                   Josien Lucht

Sarina van Loenen                                  Davine Helder

Carmen Bunt


De ouderraad is ingesteld om de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat hierdoor wordt bijgedragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs en/of de schoolactiviteiten.

Tot de taken van de ouderraad behoren: *Het geven van adviezen aan de MR als geheel, aan de oudergeleding van de MR of aan de directie van de school over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan; *Het (mede) organiseren van activiteiten; *Het beleggen van vergaderingen met ouders; *Het verzorgen van informatie aan ouders; *Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met school.

Een uitgebreid reglement van de ouderraad ligt op school ter inzage. Het basisonderwijs is gratis. Voor bijzondere activiteiten en vieringen, waarvoor de school geen rijksvergoeding krijgt, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds. U kunt hierbij denken Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, andere sportdagen en afscheid groep 8. In de maand oktober krijgen de ouders bericht over de hoogte van het bedrag en hoe dit overgemaakt kan worden.

Daarnaast wordt voorafgaand aan de schoolreis en het kamp groep 8 in de loop van het schooljaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om ook deze extra activiteiten te kunnen bekostigen. Voor vragen of opmerkingen is de ouderraad bereikbaar via ouderraadericaschool@hotmail.com.

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.