Ouderraad

Samenstelling ouderraad Ericaschool


 

Marloes Hoogenraad (voorzitter)              Anneke Vellinga

Christa Oosterloo (penningmeester)         Anita van der Hoef

Sandra Brienen (secretaris)                       Heidi van Santen

Gea Luttikhuisen                                       Gea Rap

Moniek van der Meulen                            Willemiek Kassing


De ouderraad is ingesteld om de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad en het bestuur te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat hierdoor wordt bijgedragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

Tot de taken van de ouderraad behoren:
*Het geven van adviezen aan de MR of aan de directie over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;
*Het organiseren van activiteiten;
*Het beleggen van vergaderingen met ouders;
*Het verzorgen van informatie aan ouders;
*Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met school.

Een uitgebreid reglement van de ouderraad ligt op school ter inzage.
Het basisonderwijs is gratis. Voor bijzondere activiteiten, waarvoor de school geen rijksvergoeding krijgt, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds.
U kunt hierbij denken aan kosten voor ouderavonden, sinterklaas, kerstviering, sporttoernooien, excursies waar kinderen aan deelnemen etc.
In de maand oktober krijgen de ouders bericht hoe ze het bedrag kunnen overmaken.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.